Monitoring van scheepvaart emissies

In de haven van Helsinki worden emissies van schepen gemonitord. De Aipointers meten NO, SO2 en PM. De meetgegevens zijn 24/7 realtime online beschikbaar. 

Determinatie van SO2 in de brandstof door CO2/SO2 en NOx/SO2-ratio.

Directe verbinding met kustwacht scheepvaartmanagement systeem (GPRS data voor positie tracking).

 

Project

Shipping Emissions – AirNow

Client

Haven van Helsinki

What We Did

UI/UX Design, Video Production